Podcasts

{{ cat.antetitle }}
{{ cat.title }}

Les pàgines del lloc web de medicusmundi han estat dissenyades i revisades segons les pautes definides al document ' Web Content Accessibility Guidelines 1.0' (Directrius d'Accessibilitat al Contingut Web 1.0), elaborades pel grup de treball WAI pertanyent al W3C.

L‟objectiu d‟aquestes directrius és facilitar l‟accés a la informació oferta des d‟Internet a tots els ciutadans. Entre les principals mesures que s'han adoptat hi ha les següents: El llenguatge utilitzat per als continguts i la seva estructura és HTML5, i per disposar-ne els elements i presentar-los de manera gràfica s'han utilitzat Fulls d'Estils a Cascada (CSS).

Totes les imatges amb significat contenen una breu descripció mitjançant l'atribut alt.

Les fonts utilitzades tenen dimensions relatives, cosa que permet a l'usuari controlar la seva mida des del navegador que utilitzeu.

S'hi inclouen enllaços que faciliten l'accés a les diferents seccions d'una manera ràpida i directa. A continuació es llisten les principals dreceres disponibles al lloc web:

S: Saltar la navegació i anar directament als continuts
0: Anar al Mapa del Lloc

La manera d'activar les dreceres de teclat depèn del navegador. Les més freqüents són:

Internet Explorer: ALT + lletra + ENTER
Netscape: ALT + lletra
Mozilla: ALT + lletra
Opera: MAJÚSCULES + ESC + lletra

El lloc web facilita una navegació coherent mantenint la mateixa estructura a totes les seves pàgines. Aquesta estructura es compon de:

Una capçalera amb enllaços a les seccions generals del lloc, cercador i versió als diferents idiomes.
Una zona central on es mostren els continguts propis del lloc web.
Un faldó amb el mapa del lloc

Aquest lloc web fa servir capes i fulls d'estil en cascada (CSS) per al disseny visual de les pàgines. D'aquesta manera, el contingut és independent de la presentació, i els usuaris que ho desitgin poden navegar per la informació deshabilitant la descàrrega de fulls d'estil al vostre navegador.

El lloc www.veus.info ha estat validat amb les eines AChecker i W3C Markup Validation Service (Servei de Validació del W3C). El nivell daccessibilitat assolit és doble A (AA) . Aquest lloc web compleix amb el següent:

Conformitat amb les especificacions del 3WC per al llenguatge HTML5.
Conformitat amb la sintaxi especificada pel 3WC per als fulls d'estil CSS 3.0.
Conformitat amb les Directrius dAccessibilitat per al Contingut Web 1.0, amb el nivell Doble A, segons la WAI.

En cas que algun usuari trobi durant la navegació algun problema relacionat amb l'accés als continguts, o detecti l'incompliment d'algun punt de verificació de les Pautes de la WAI, preguem ho comuniqui amb la major brevetat a aquesta adreça de correu electrònic: gonzalo.pareja@medicusmundi.es