Podcasts

{{ cat.antetitle }}
{{ cat.title }}

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades que li sol·licitem en els diferents formularis de la nostra pàgina web són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat de gestionar i tramitar la petició que ens ha realitzat, poder enviar-li informació de la nostra activitat i comunicar processos de selecció, i en cap cas està obligat a facilitar-les. Les dades de resposta obligatòria s’especifiquen en el propi formulari, i la seva negativa a subministrar implicarà no poder gestionar la seva petició. Així mateix, ens assegura que totes les dades facilitades són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per la qual les sol·licitem.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació, i un cop finalitzi l’esmentada relació es mantindran bloquejades el temps legalment establert, abans de la seva destrucció.
L’enviament de les mateixes implica la seva autorització expressa a incorporar-les als nostres fitxers corresponents, sempre que ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI MEDITERRANIA ho consideri convenient per a la gestió de la petició que sol·liciti, així com cedir-les a terceres entitats col·laboradores quan sigui necessari.
Mitjançant l’acceptació de la casella del formulari, vostè consent l’enviament d’informació dels nostres serveis que puguin resultar del seu interès.
És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi alguna modificació en les mateixes. En cas contrari, no responem de la seva veracitat. Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que el Responsable ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

Drets dels interessats
El titular de les dades personals té dret a:

  • Obtenir confirmació sobre si el Responsable està tractant les dades personals que els concerneixin, o no.
  • Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament el Responsable les conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.
  • En determinades circumstàncies, en virtut del dret de portabilitat, els interessats tindran dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i transmetre-ho a un altre responsable.

 

El titular pot exercir els seus drets:

  • Mitjançant un escrit adreçat a ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI MEDITERRANIA, Pau Alsina 112, 1º Edificio Podium 08024 Barcelona, referència “Protecció de Dades”.
  • Mitjançant correu electrònic a l’adreça mediterrania@medicusmundi.es indicant a l’assumpte la referència “Protecció de Dades”.

Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.